Welcome

Emigracja do Wielkiej Brytanii po Brexicie

Brexit to z pewnością bezprecedensowe wydarzenie, które wpłynęło nie tylko na światową gospodarkę, ale również życie milionów osób. Co to oznacza dla osób chcących wyemigrować na wyspy?

Kiedy rząd Borisa Johnsona ogłosił, że nowy, punktowy system imigracyjny zostanie wprowadzony już od stycznia 2021 r., z pewnością jeszcze więcej osób zmartwiło się konsekwencjami Brexitu. Najważniejsze zmiany? Nikt już nie wjedzie do Wielkiej Brytanii na dowód osobisty, a osoby udające się na wyspy z celem długoterminowej imigracji, będą musiały udowodnić, że znają język angielski oraz pokazać ofertę dobrze płatnej pracy.

Emigracja do Wielkiej Brytanii po Brexicie

Brexit od początku był bardzo kontrowersyjną decyzją brytyjskich władz, jednak pomimo wielu zawirowań związanych z warunkami wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, w końcu nastał moment, w którym konieczne było zmienienie zasad imigracji. Nowy system jest wzorowany na australijskim systemie przyznawania punktów osobom chcącym pracować w Wielkiej Brytanii. Jego głównym założeniem jest „wpuszczanie” do kraju jedynie osób, znających język angielski oraz zamierzających pracować na dobrze płatnych pozycjach. Ma to doprowadzić do zmniejszenia liczby osób przybywających w celu znalezienia pracy sezonowej lub „na czarno”.  Jednym z głównych warunków potrzebnych do imigracji do Anglii jest okazanie dowodu oferty pracy od firmy z sumą rocznych zarobków nie mniejszą niż 20,48 tys. funtów rocznie.

W jaki sposób rozpatruje się wnioski emigracyjne?

Podstawowe czynniki, czyli suma zarobków i znajomość języka angielskiego to jednak nie komplet wymagań, które musimy spełnić przed otrzymaniem wizy i pozwolenia na pracę. Spełniając wspomniane warunki, otrzymujemy jedynie 50 punktów, a do pozytywnego rozpatrzenia związku potrzeba co najmniej 70. Dodatkowe punkty można zdobyć dzięki posiadaniu specjalnych kwalifikacji, zatrudnieniu w sektorze ze szczególnym zapotrzebowaniem na pracowników (20 punktów) oraz umowa o pracę z zarobkiem powyżej 26,5 tysięcy funtów rocznie. Wymogiem są również wykształcenie na poziomie co najmniej średnim i zaświadczenie o niekaralności.

Skutki zmian w prawie imigracyjnym Wielkiej Brytanii

Rząd brytyjski argumentuje podjęte decyzje wolą swoich wyborców oraz na chęć przeniesienia ciężaru rozwoju gospodarki z taniej siły roboczej na automatyzację i technologię. Zmiana przepisów nie będzie dotyczyć jednak wszystkich imigrantów, ponieważ osoby znajdujące się już od pewnego czasu na wyspach, po złożeniu odpowiednich wniosków, mogły pozostać i otrzymać dokumenty wymagane do pracy. Polacy żyjący na stałe w Wielkiej Brytanii mogą złożyć taki wniosek do końca roku. Wprowadzenie planu rządu jest równoznaczne, z tym że brytyjskie granice zostaną zamknięte dla imigrantów nieposiadających kwalifikacji 1 stycznia 2021 r. Według przewidywań najbardziej ucierpią na tym następujące sektory brytyjskiej gospodarki: gastronomia, hotelarstwo, budownictwo, rolnictwo oraz przemysł. Według niektórych pracodawców stosunek osób aplikujących na większość pozycji w tych branżach wynosi jeden do kilkudziesięciu. Nie wjadą również przedstawiciele zawodów polegających na samozatrudnieniu, czyli np. hydraulicy, których dużą część w Anglii stanowią Polacy.

 

Dodaj komentarz